Skip to content

Oikeustiede

Kurssi valmentaa Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan (Helsingin ja Vaasan yksiköt) valintakokeeseen 2017.

Oikeustieteellisen valintakoe järjestetään keskiviikkona 24.5.2017 kello 10-14. Varjovalmennuksen oikeustieteen valmennuskurssi alkaa 29.3.2017. Kurssi kokoontuu kolme kertaa viikossa arki-iltaisin (ma, ke ja pe) noin 4 tunnin ajan Helsingin keskusta-alueella sijaitsevissa opetustiloissa. Kurssi jatkuu huhti–toukokuun ajan, joten opetusta kertyy yhteensä 20 oppitunnin verran, ajallisesti noin 80 tuntia. Kurssi päättyy 17.5.2017.

Kurssin aluksi syvennytään oikeustieteen opetteluun ja sen vaatimaan opiskelutekniikkaan varsinkin valintakoetta silmällä pitäen. Seuraavalla luennolla perehdytään vastaustekniikkaan ja valintakokeen tehtävätyyppeihin. Loput kurssista koostuu opintokerroista, joilla käydään läpi valintakoekirjallisuuden sisältöä. Vaikka opetus on luentotyyppistä, aikaa on varattu myös keskusteluille ja kysymyksille.

Kurssin aikana järjestetään kaksi simulaatiovalintakoetta, jotka arvostellaan. Lisäksi viikkoa ennen valintakoetta järjestetään kertauskerta, jossa käydään tiiviisti läpi valintakoekirjallisuuden oleellisinta sisältöä.

Ilmoittautuminen oikeustieteen kurssille tapahtuu kaikille Varjovalmennuksen kursseille yhteisellä ilmoittautumislomakkeella.

Kurssiin liittyy kaksi materiaalipakettia, jotka ovat kurssilaisten ja muiden hakijoiden saatavilla internetissä Varjovalmennuksen foorumilla. Pakettiin sisältyy luku- ja vastaustekniikkainfoa sekä harjoitustehtäviä mallivastauksineen. Lisäksi kurssilaisten ja etäopiskelijoiden käytössä on Varjovalmennuksen foorumin oikeustieteen alue, jossa voi käydä keskustelua ja esittää kysymyksiä valintakokeeseen liittyen.

Materiaalina kurssilla toimii oikeustieteen valintakoekirjapaketti, joka maksaa 230 euroa. Vuoden 2017 valintakoekirjojen aiheet ilmoitetaan tiistaina 4.4.2017 ja itse kirjat tulevat myyntiin keskiviikkona 5.4.2017. Ennakkotilaajille kirjat postitetaan 4.4.2017, jolloin ne ovat perillä 1-3 päivän kuluttua postiinjättöpäivästä. Ennakkotilaus on tehtävä viimeistään 20.3.2017.