Filosofia

Kurssi valmentaa Helsingin yliopiston uuden filosofian kandiohjelman valintakokeeseen, joka sisältää käytännöllisen, teoreettisen ja ruotsinkielisen filosofian oppiaineet. Kurssilla käydään läpi vastaustekniikkaa, koekirjallisuutta ja vanhoja kokeita sekä harjoitellaan koevastausten kirjoittamista. Opettajat ovat nykyisiä Helsingin yliopiston filosofian opiskelijoita.