Skip to content

Psykologia

Varjovalmennus järjestää maksuttoman valmennuskurssin psykologian valintakokeisiin.

Ilmoittautuminen psykologian kurssille on päättynyt. Kaikki 8.3. klo 12 mennessä ilmoittautuneet ovat mahtuneet mukaan. Ilmoittautumisia tuli tasan 40.

Kurssia voi seurata itsenäisesti etänä. Kurssimateriaalia tuotetaan oheiseen Drive-kansioon: Varjovalmennus Psykologia 2019

Vapaaehtoispulan takia kurssi tulee käsittämään vain valintakokeen tilasto-osion. Mikäli kevään aikana vain löytyy vapaaehtoisia, yritämme järjestää opetuksen myös artikkeliosioon.

Kurssilla on yhteensä 10 opetuskertaa ja kurssin sisältö perustuu ns. HoloPulkin (Nummenmaa, Holopainen, Pulkkinen: Tilastollisien menetelmien perusteet) laajuuteen kurssikertojen salliessa. Kurssilla käytettävä materiaali lisälukemistoineen tulee jokaisen etänä tarkasteltavaksi. Etäopetukseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Ajan salliessa käsittelemme yllä mainittujen aiheiden lisäksi loogisia päättelytehtäviä, ja lisäksi pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään kurssin loppupuolella työpajoja, jossa käsittelemme harjoitustehtäviä ja/tai epäselviä kurssin asioita. Kurssin aikataulu on tiukka, ja erityisesti HoloPulk 1-4 vaativat itsenäistä opiskelua aiheen opettelemiseksi.

Kurssin opettajana toimii Topias. Topias on soveltavalta matematiikalta valmistunut filosofian maisteri, ja hän on erinäisten luottamustoimien ja taloustieteen opiskelun lisäksi luennoinut todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen yliopistokursseja. Lisäksi hänellä on usean vuoden kokemus pienryhmäohjaamisesta erityisesti tilastollisen päättelyn ja todennäköisyyslaskennan saralla. Kurssi on suunniteltu yhdessä kurssivastaavan kanssa viime vuosien materiaalien pohjalta, joten kurssilla näkyy myös pääsykoekevään hiljattain kokeneiden kädenjälki. Tervetuloa!

Aikataulut ja alustava kurssirakenne (tunnit alkavat 15 yli):

14.3 18-20: Kurssin esittely, tilastollinen ajattelu ja tutkimusaineistot (HoloPulk 1-4), luokka MPA2019

21.3 18-20: Todennäköisyyslaskennan perusteet ja matematiikkaa (HoloPulk 5), luokka MPA2019

25.3 18-20: Todennäköisyysjakaumien perusteet (HoloPulk 6), luokka MPA2019

2.4. 18-20: Päätöksenteko ja hypoteesien testaaminen (HoloPulk 7), luokka MPA3018

3.4. 16-18: Tilastollinen riippuvuus ja korrelaatio (Holopulk 8)

4.4. 18-20: Regressioanalyysi (Holopulk 9), luokka MPA2019

9.4. 18-20: Aikasarja-analyysi (Holopulk 10), luokka MPA2019

11.4. 18-20: Matemaattis-loogiset päättelytehtävät (alustava), luokka MPA2019

15.4. 16-18: Kertausta/harjoitustehtäviä

18.4. 18-20: Kertausta/harjoitustehtäviä

Materiaalipankki lisätään sivulle myöhemmin.

Ilmottautuminen alkaa torstaina 28.2. julkaistavalla lomakkeella.

Lisätiedot:

Sini-Sofia Hänninen

Psykologian kurssivastaava

sini-sofia.hanninen (at) helsinki.fi