Skip to content

Taidealat

Kurssiaikataulu: ke 25.3., ke 22.4., ke 29.4., ke 6.5. ja ke 13.5. klo 17.00-20.00. Opetuspaikka on Helsingin keskustassa. Maksimiosallistujamäärä: 20 henkilöä.

Kurssille otetaan ensisijaisesti taidealojen korkeakouluopintoihin hakevia, mutta jäljelle jääneille kurssipaikoille voidaan ottaa myös toisen asteen taideoppilaitoksiin hakevia. Tarvittaessa paikat jaetaan ilmoittautuneiden kesken arpomalla. Huom! Kerro ilmoittautuessasi Lisätietoja-kohdassa, mihin oppilaitoksiin ja koulutusohjelmiin olet hakemassa.

Viimeinen ilmoittautumispäivä kurssille on 10.3.2015, ja kurssille pääsystä ilmoitetaan 15.3.2015. Kurssilla tarvittavat materiaalit ilmoitetaan osallistujille kurssipaikan vahvistuksen yhteydessä ja osallistujat hankkivat ne itse.

Ensimmäisellä kurssikerralla työskennellään ennakkotehtävien parissa. Muilla kurssikerroilla käydään läpi erilaiset pääsykoetehtävämuodot (kuvalliset tehtävät, kirjoitustehtävät, ryhmätehtävät, haastattelut ym.) ja niiden tavoitteet, tehdään aikaisempien vuosien pääsykoetehtäviä opettajien valmennuksessa sekä harjoitellaan pääsykoetilannetta. Opettajat vastaavat kysymyksiin ja antavat tarvittaessa palautetta osallistujien kuvallisesta työskentelystä myös kurssikertojen välissä sähköpostitse.

Kurssin opettajina toimivat TaM Anni Toivonen (anniemilia.toivonen@gmail.com) ja TaM Taru Liikanen. Olemme molemmat valmistuneet Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmasta ja toimimme kuvataiteen sivutoimisina opettajina.