VAKAVA

VAKAVA-kurssi on kaikille niille hakijoille, jotka hakevat keväällä 2015 koulutusohjelmiin, jotka kuuluvat kasvatusalan valintayhteistyöverkostoon. Helsingin yliopistossa kyseisiä koulutusohjelmia vuonna 2015 ovat:

•        Erityispedagogiikan koulutus
•        Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus
•        Kotitalousopettajan koulutus
•        Käsityönopettajan koulutus
•        Lastentarhanopettajan koulutus
•        Luokanopettajan koulutus

Lisäksi VAKAVA-kokeella haetaan myös useiden muiden yliopistojen eri opettajankoulutusohjelmiin: vuonna 2015 yhteensä 35 eri koulutusohjelmaan.
Pääsykoemateriaalina koulutusohjelmiin on internetissä julkaistava, vuosittain vaihtuva artikkelikokoelma, joka koostuu kasvatustieteellisistä artikkeleista. Valintakoeaineisto julkaistaan maaliskuussa 2015.

Varjovalmennuksen VAKAVA-kurssi on kaksivaiheinen: ensimmäisessä osiossa  maalis-huhtikuussa (6–7 kurssikertaa) valmistaudutaan valintakokeen kirjalliseen osioon ja toisessa osiossa toukokuussa (2 kurssikertaa) haastattelu- ja soveltuvuuskokeeseen (vain osaan VAKAVA-aineiston koulutusohjelmista: hakijan on suositeltavaa tutkia etukäteen, kuuluuko koulutusohjelmaan, johon hän on hakeutumassa, soveltuvuuskoetta).

Kurssin ensimmäisen osion aloitustapaaminen on torstaina 19.3.2015. Kurssi kokoontuu 19.3.–29.4.2015 kerran viikossa, pääsääntöisesti torstaisin klo 17–19.30. Kurssin opetustilat sijaitsevat Helsingin keskustassa: tarkemmasta sijainnista ilmoitetaan lähempänä kurssin alkua.

Kurssin toinen osio sijoittuu toukokuun loppuun. Toisen osion tavoitteena on valmentaa opiskelijoita osaan koulutusohjelmista vaadittavan valintakokeen toiseen vaiheeseen, haastatteluun ja soveltuvuuskokeeseen. Toisessa osiossa käydään läpi haastattelutilanteita ja soveltuvuuskokeisiin valmistautumista sekä tehdään käytännön harjoituksia ja simulaatiopääsykoetilanne.

Kurssilla hyödynnetään yhteistoiminnallisia ja osallistavia menetelmiä opiskelussa. Opiskelijat saavat itse vaikuttaa keskeisesti kurssin sisältöön sekä opiskelu- ja opetusmenetelmiin. Kurssilla tehdään monipuolisesti erilaisia pääsykokeeseen valmentavia harjoitteita ja harjoitustehtäviä sekä kurssin lopussa harjoituspääsykokeet sekä ensimmäistä että toista osiota varten. Kurssilla käytettävää materiaalia jaetaan sekä internetissä kurssin omalla verkkoalustalla.

Kurssille otetaan enintään 20 opiskelijaa, jotka valitaan arpomalla. Viimeinen ilmoittautumispäivä kurssille on 10.3.2015. Kurssille voi kuitenkin ilmoittautua sen alkamiseen saakka, mikäli paikkoja on vapaana. Mikäli kurssi täyttyy, voi ilman kurssipaikkaa jäänyt ilmoittautua varasijalle. Siksi kurssille mahtuneiden toivotaan ilmoittavan mahdollisimman pian kurssin vetäjälle, mikäli he ovatkin estyneitä osallistumaan kurssille. Kurssille osallistujien toivotaan ilmoittavan ilmoittautumislomakkeessa, mihin koulutusohjelmaan he ovat hakeutumassa (esimerkiksi luokanopettajan koulutusohjelmaan). Lisäksi toivotaan, että hakijat ovat aidosti motivoituneita ja sitoutuneita pääsykokeisiin valmistautumiseen.

Kurssin opettajina toimivat kasvatustieteen maisteri (KM) Lotta Karlsson (charlotta.karlsson@helsinki.fi) ja kasvatustieteen kandidaatti (KK) Liila Holmberg (liila.holmberg@helsinki.fi). Lotta työskentelee erityisluokanopettajana ja hänellä on runsaasti opetuskokemusta niin alakoululaisten kuin aikuistenkin parista. Liila on aloittanut opintonsa luokanopettajakoulutuksessa, mutta tekee parhaillaan maisterintutkintoa Koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelmassa. Opinnoissaan Liila on perehtynyt kasvatustieteen teoreettisempaan puoleen etenkin yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Opetuksessaan Lotta ja Liila painottavat opiskelijan omaa, aktiivista roolia ja osallisuutta oppimisessa sekä suosivat toiminnallisia menetelmiä opetuksessaan niin, että jokainen opiskelija voi opiskella itselleen parhaiten sopivin menetelmin ja löytää itselleen soveltuvimman opiskelutyylin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *